Welcome M&M Ying Charoen
  • 99/151 Sai Kong Din
  • Khlong Sam Wa Bangkok
  • WORKING HOURS
  • Mon-Sat : 8.00 To 17.00

ลิฟท์โดยสาร Passenger Hoist

ลิฟต์โดยสาร Passenger Hoist เป็นเครื่องจักรสำหรับบรรทุกผู้โดยสารและชื้นงานต่งๆ ลงในแนวคั่ง โดยมิรางบังคับขับเคลื่อนโคย มอเตอร์ไฟฟ้าและขับเคลื่อนที่ขึ้น-ลงระหว่างชั้นของอาคารที่ทำการก่อสร้าง สามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงได้เมื่อมิน้ำหนักบรรทุกเต็มพิกัด

1) Baoda
2) Alimak
3) NTP

 

บริการของเรา

บริการ จำหน่ายเดอริคเครน ให้เช่าเดอริคเครน เดอริคเครนมือหนึ่ง เดอริคเครนมือสอง รับซื้อเดอริคเครน บริการขนย้ายเดอริคเครน บริการติดตั้งเดอริคเครน บริการรื้อถอนเดอริคเครน บริการรื้อถอนทาวเวอร์เครนด้วยเดอริคเครน 

TOP