Welcome M&M Ying Charoen
  • 99/151 Sai Kong Din
  • Khlong Sam Wa Bangkok
  • WORKING HOURS
  • Mon-Sat : 8.00 To 17.00

ทาวเวอร์เครนยี่ห้อ NTP รุ่น QTD125

 

ความสูงใช้งาน 27 เมตร ความยาวแขน 45 เมตร

น้ำหนักยกสูงสุด 8 ตัน @ 16 เมตร

น้ำหนักยกปลายแขน 2 ตัน @ 45 เมตร

หน่วยงาน : โรงพยาบาลสัตว์อารักษ์ (OOARK) ทองหล่อ ซอย 3

tags | ติดตั้งเช่าทาวเวอร์เครน, เดอริคเครน ,ลิฟต์โดยสาร, ให้เช่าทาวเวอร์เครน, รื้อถอนทาวเวอร์เครน , ทาวเวอร์เครนแขนราบ , ทาวเวอร์เครนแขนกระดก

TOP