Welcome M&M Ying Charoen
  • 99/151 Sai Kong Din
  • Khlong Sam Wa Bangkok
  • WORKING HOURS
  • Mon-Sat : 8.00 To 17.00

ทาวเวอร์เครนยี่ห้อ Potain รุ่น E10/14C

ความสูงใช้งาน 33 เมตร ความยาวแขน 35เมตร

น้ำหนักยกปลายแขน 1.9 ตัน @ 35 เมตร

หน่วยงาน : Meal Silo 250 ton* 6 Bin โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ จ.อยุธยา

 

tags | ติดตั้งเช่าทาวเวอร์เครน, เดอริคเครน ,ลิฟต์โดยสาร, ให้เช่าทาวเวอร์เครน, รื้อถอนทาวเวอร์เครน , ทาวเวอร์เครนแขนราบ , ทาวเวอร์เครนแขนกระดก

TOP