Welcome M&M Ying Charoen
  • 99/151 Sai Kong Din
  • Khlong Sam Wa Bangkok
  • WORKING HOURS
  • Mon-Sat : 8.00 To 17.00

ความสูงใช้งาน 145 เมตร ความยาวแขน 35 เมตร

น้ำหนักยกสูงสุด 8 ตัน @ 3-14 เมตร

น้ำหนักยกปลายแขน 4.3 ตัน @ 35 เมตร

หน่วยงาน : โครงการก่อสร้างเจ้าแม่กวนอิม อ.เทพา จ.สงขลา

 

tags | ติดตั้งเช่าทาวเวอร์เครน, เดอริคเครน ,ลิฟต์โดยสาร, ให้เช่าทาวเวอร์เครน, รื้อถอนทาวเวอร์เครน , ทาวเวอร์เครนแขนราบ , ทาวเวอร์เครนแขนกระดก

TOP