Welcome M&M Ying Charoen
  • 99/151 Sai Kong Din
  • Khlong Sam Wa Bangkok
  • WORKING HOURS
  • Mon-Sat : 8.00 To 17.00

ทาวเวอร์เครนยี่ห้อ YONGMAO รุ่น STT293 (No.6)

 

ความสูงใช้งาน 45 เมตร ความยาวแขน 70 เมตร

น้ำหนักยกสูงสุด 12 ตัน @ 20.7 เมตร

น้ำหนักยกปลายแขน 3 ตัน @ 70 ตัน

หน่วยงาน : อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี

 

tags | ติดตั้งเช่าทาวเวอร์เครน, เดอริคเครน ,ลิฟต์โดยสาร, ให้เช่าทาวเวอร์เครน, รื้อถอนทาวเวอร์เครน , ทาวเวอร์เครนแขนราบ , ทาวเวอร์เครนแขนกระดก

TOP