Welcome M&M Ying Charoen
  • 99/151 Sai Kong Din
  • Khlong Sam Wa Bangkok
  • WORKING HOURS
  • Mon-Sat : 8.00 To 17.00

เดอริคเครน NO.9

 

น้ำหนักยก : ขนาด 12  ตัน
น้ำหนักยกปลายแขน 30  เมตร
หน่วยงาน  :  โครงการอคาเดีย มิลเลเนี่ยม ทาวเวอร์

 

tags | ติดตั้งเช่าทาวเวอร์เครน, เดอริคเครน ,ลิฟต์โดยสาร, ให้เช่าทาวเวอร์เครน, รื้อถอนทาวเวอร์เครน , ทาวเวอร์เครนแขนราบ , ทาวเวอร์เครนแขนกระดก

TOP